लण्डनमा हुन गैरहेका सम्पुर्ण नेपालीसँग आबध्ह संघ-संस्थाहरुको कार्यक्रम Corona Virus (Covid-19) ले गर्दा स्थगित !


Venue: London United Kindom
Date: 2020-07-22

लण्डनमा हुन गैरहेका सम्पुर्ण नेपालीसँग आबध्ह संघ-संस्थाहरुको कार्यक्रम  Corona Virus (Covid-19)ले गर्दा यंहा राख्न नसकियको जानकारी गराउन चाहन्छु ।